MR -> ZSE w Krakowie-> Rozwiazuj do woli :) /Katalog glowny/Olimpiada Innowacji Technicznych i WynalazczościOlimpiada Innowacji Technicznych i WynalazczościOlimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości